Formalności – Dokumenty

•wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu
•zawiadomić Dom Pogrzebowy
•dokumenty wymagane do zorganizowania pochówku
Należy dostarczyć:
•kartę zgonu wypisaną przez lekarza
•dowód osobisty osoby zmarłej wraz z numerem NIP
•dowód osobisty współmałżonka
•legitymację rencisty/emeryta osoby zmarłej
•osoba zlecająca pogrzeb powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz znać swój NIP
Na życzenie rodziny pomagamy w załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.